160 години от рождението на Александър Теодоров-Балан

0
206

Александър Стоянов Теодоров-Балан (27.10.1859 – 12.02.1959) е български езиковед, литературен историк и библиограф, действителен член на БАН, един от основателите и  пръв ректор на Софийския университет. Роден на 27 окт. 1859 г. в село Кубей, (Бесарабия). Завършва Болградската гимназия (1878), славянска филология в Прага с докторат на тема „За звука ь в новобългарския език“(1883).

През 1884 г. се завръща в България и четири години работи в Министерството на народното просвещение. От 1893 г. е професор и ръководител на катедрата по българска и славянска литература и катедрата по българска литература в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а в периода от 1907 г. до 1910 г. е главен секретар на Българската екзархия. Проф. Балан е главен деловодител на Българското книжовно дружество (днес Българска академия на науките). От 1939 г. е почетен доктор на Софийския университет и действителен член на БАН.

Александър Теодоров-Балан е един от създателите на българското туристическо движение, дългогодишен председател на Българското туристическо дружество и редактор на сп. „Български турист“.

Акад. Балан оставя след себе си  над 860 заглавия на книги, студии, статии и бележки, голяма част от които посветени на българския език. Основно място в научните му интереси заемат изследванията, посветени на граматическия строеж на българския език, особеностите на българската звукова система, борбата с чуждиците, обогатяването на езика с народни думи. Публикува изследвания и в областта на литературната история.

Автор е на следните монографии и учебници:

 Паисий Хилендарски. История Славяноболгарская 1762. Пловдив, 1898

Софроний Врачански. За стогодишнината на новата българска печатна книга (1806-1906), С. 1906

Български книгопис за сто години. 1806-1905. Материали. София, 1909

Българска прослава за хилядо години от смъртта на свети Климент Охридски и на хилядо години българска просвета. София, 1916

Свети Климент Охридски в книжовния помен и в научното дирене. София, 1919

Кирил и Методий.  Св. I-II.София, 1920-1934

Български залиси с език, книжнина и общество. София, 1956

Ръководство за изучаване на старобългарския език в средните училища. Граматика, образци за четене и словарче. Пловдив, 1892

Българска литература. Кратко ръководство за средни и спец. у-ща. Пловдив, 1896

Нова българска граматика за всякого. Дял I-II. Св.1-4. София, 1954-1961

Нова българска граматика. София, 1940