160 години от издаването на сборник „Български народни песни” на братя Миладинови

0
104

„Български народни песни” е фолклорен сборник със съставители Димитър и Константин Миладинови. Излиза в Загреб през 1861 г. с материалната подкрепа на големия славянски меценат, епископ Йосип Щросмайер. Сборникът е най-крупният  етнографски и фолклорен труд от онова време, който и до днес не е загубил своята изключителна стойност. В него е отразено неизчерпаемото богатство на българския народен певчески гений и е разкрита голямата обич на братя Миладинови към поетичните творения на народа. Съдържанието му е богато: 665 песни, множество пословици, гатанки, предания, обичаи, вярвания, игри, лични имена. Най-добре са застъпени юнашките, хайдушките и историческите песни, които са имали голямо патриотично значение и са укрепвали националното съзнание на народа през робството. Въпреки големия обем на сборника (542 страници) той е преписван на ръка от някои български учители. За значението на този фолклорен паметник свидетелстват и възторжените оценки на Любен Каравелов, Христо Ботев, Петко Славейков и др. Вазов посвещава прекрасна поема на трагичната участ на братя Миладинови и високо оценя творческата им дейност. Учени от Европа признават достойнствата  на българската народна култура и заслуженото ѝ място сред културата на останалите славянски народи.