155 г. от рождението на Борис Дякович

0
230

Борис Дякович (1868 – 1937) е български историк, археолог, библиотечен и музеен специалист. Произхожда от семейство на бесарабски българи. Негови братя са българските учени и общественици Владимир Дякович и Александър Дякович. Завършва училище в родния си Болград и класическа гимназия в Пловдив (1890). Следва право в Одеса и Прага, а след това и история и археология в Париж. Той е първият българин, който завършва археология и допринася много за развитието науката  у нас. През 1898 г. е назначен за уредник в етнографския отдел на Народния музей  в София, а година по-късно за  заместник-директор на Народната библиотека (НБКМ).В периода 1901 – 1932 е директор на Народна библиотека ”Иван Вазов” и работи отдадено за развитието на библиотечното дело в Пловдив. Изготвя Правилник на библиотеката, увеличава книжния фонд, поставя начало на издаването на неин годишник.Дякович е автор на раздела за библиотеки и музеи в Закона за народното просвещение (1909).