155 години от рождението на Максим Горки

0
54

Максим Горки (1868 – 1936) е псевдоним на руския писател Алексей Максимович Пешков. Автор е на романа „Майка”, отразяващ революционните борби и настроения в началото на ХХ век в Русия, на романа-епопея „Животът на Клим Самгин”, на драмата „На дъното” и на други произведения с романтично-герични образи.

Участник в революционното движение, Горки е родоначалник на съветската литература, пръв председател на съюза на съветските писатели.

В България творчеството на Максим Горки прониква в края на ХIХ и началото на ХХ век и оказва голямо влияние върху развитието на българската литература и театъра.