150 г. от рождението на Стоян Стоянов Аргиров

0
754

Стоян Аргиров e български филолог и преводач, основоположник на библиотечното дело в България. Роден е на 10 февруари 1870 г. в Пазарджик. Завършва Класическата гимназия в Пловдив през 1888 г. Следва славянска филология в Карловия университет в Прага, където се дипломира през 1892 г. Прекарва два семестъра във Виенския университет, където слуша курс от лекции, четени от слависта проф. Ватослав Ягич. Професионалният му път започва като учител в София през учебната 1892/93., а през 1893 г. е назначен за поддиректор на Народната библиотека в София. През 1894 г. става директор на Народната библиотека и музей в Пловдив, където остава до 1901 г. Същата година е назначен за щатен библиотекар на Висшето училище в София. През 1902 г. е секретар на Българската екзархия в Цариград, а от 1903 г. до 1936 г. е директор на Университетска библиотека, изграждайки я като една модерна европейска културна институция. Негова е и заслугата библиотекознанието да бъде включено като университетска дисциплина в Софийския университет. Той сам се заема със задачата са подготви лекционен курс за студентите библиотекари и става техен първи преподавател. От 1900 г. е избран за действителен член на Българското книжовно дружество и дописен член на Българския археологически институт от 1921 г. В периода 1921 -1923 г. е член на Филологическата комисия и председател на Речниковата комисия при Историко-филологически факултет, където участва в различни лексикографски проекти. Председател е на Висшия читалищен съвет от 1923 до 1927 г. Преподава български и чешки език в Свободния университет за политически и стопански науки в София от 1924 до 1935 г. Автор е на монографии в областта на библиотекознанието, студии, статии и преводи. Най-значимият му труд е „Ръководство за уреждане на народни, общински, ученически и частни библиотеки“ (1898 г.), където Аргиров обрисува библиотекаря като човек, който трябва да притежава енциклопедични познания, да ползва няколко езика, да има стабилни познания по старогръцки и латински, да познава отлично националната и световната история, историята на науката, историята на литературата в пълен обем, историята на книгопечатането и разбира се , библиотечната наука. За своите големи заслуги Стоян Аргиров е удостоен с ордените „За граждански заслуги”II степен и „Св. Александър”IV степен.