150 години от излизането на вестник „Дума на българските емигранти”

0
16

„Дума на българските емигранти” е първият вестник на Христо Ботев. Излиза в Браила в 5 броя, след като Любен Каравелов спира издаването на вестник „Свобода”. Първият брой е публикуван на 10 юни 1871, а петият на 5 август 1871 година (редактиран от Ангелаки Савич). Вестникът се състои от четири страници, отпечатван в печатницата на Д. Паничков.  Основният въпрос, който Ботев си поставя на страниците на вестника, е въпросът за освобождението на българския народ. Почти всички материали в него са насочени към обосноваване и доказване , че условията за освобождение са  назрели, че свободата трябва да се извоюва чрез народно въстание. В четирите броя, редактирани от Ботев, са отпечатани статиите  – „Наместо програма”, „Народът вчера, днес и утре”, „Смешен плач”, „Петрушан”, „Злото”, „Решен ли е църковният въпрос?”, както и някой от най-забележителните му стихотворения – „До моето първо либе”, На прощаване”, „Хайдути”, „Елегия”, „Борба” и др.

Появата на „Дума на българските емигранти” е значителен факт както в живота на Ботев, така и за българското освободително революционно-демократично движение от онази епоха, а също и в историята на българската журналистика.