140 години от рождението на Стоян Атанасов

0
31

Стоян Атанасов (06.07.1881 – 03.10.1964) –  издател с трайно и продуктивно присъствие в книжовния живот на България през първата половина на XX в. Роден в Пазарджик. Завършва право в СУ, където е редактор на сп. ”Ученическа беседа”. През 1901 г. основава печатница в София, в която се подготвят „Работнически вестник” (1901 – 1902) и в. „Ден” (1903 – 1912). Атанасов подкрепя идеята да се събират публикувани произведения на млади писатели, чиито имена заслужават утвърждаване, а в 1905 г. издава първия том с разкази на Елин Пелин ( тиражът от 2 хил. екземпляра е продаден за 2 месеца ). От 1906 г. започва да издава научнопопулярна „Библиотека за самообразование”, която в 16-те г. на своето съществувание събира повече от 300 заглавия, главно преводни. След  Първата  св. война установява сътрудничество с Н. Райнов, като последователно издава негови произведения, оформени по нов начин, а през 30-те г. – и 12-томната „История на пластичните изкуства”. Стоян Атанасов е издал над 600 книги от всички клонове на науката и художествената литература. През 1937 г. излиза от печат ценната „Българска енциклопедия” на братята Н. Данчов и Ив. Данчов. Атанасов създава печатница за ноти и издава музикални произведения. Търси финансова подкрепа в акционерни дружества – първоначално в „Графика” (там участва и Ал. Паскалев), а също и в „Българска книжнина”. През 1948 г. прекратява издателската си дейност.