140 години от рождението на Стилиян Чилингиров

0
31

Стилиян Хаджидобрев Чилингиров е български поет, белетрист, културно-просветен и обществен деец. Роден в гр. Шумен на 26 октомври 1881 г. Завършва педагогическо училище в родния си град, учител в село Мечка, Русенска област, и в село Султанлар. Завършва философия и педагогика в Софийски университет (1909). Специализира история на литературата в Берлин и Лайпциг (1909-11). Започва работа като библиотекар в Народна библиотека в София (1904), поддиректор (1916-1919), директор (1919-22). В продължение на години полага усилия за израстването ѝ като водеща културна институция в страната, и оставя трайни следи в историята ѝ. Той е един от основателите на Съюза на българските писатели и негов председател (1941-44). Чилингиров е сред изявените читалищни дейци в страната с огромен принос в развитието и съхранението на историята на българските читалища. На базата на автентичен изворов материал, архивни документи, мемоари и публикации в предосвобожденския печат успява да създаде достоверна история на 130-те български читалища – „Българските читалища преди Освобождението”. Трудът му, който и до днес остава най-авторитетното изследване по история на българските читалища до Освобождението, е високо оценен от съвременниците му. Пише романи – пръв в българската литература създава сонетен роман („Владо Булгаков”, 1922), романът му „Хляб наш насущний” (1926) е пъстра и интересна картина на провинциалния живот; разкази, драми, пътеписи, спомени – „Моите съвременници” (1955), стихотворения и разкази за деца – „В стария бащин дом” (1959). Съставя „Славянска антология” (1910). Подготвя библиография на българския периодичен печат от 1844 до 1916 г., която не успява да издаде.