Изложба по случай 135 години от рождението на проф. д-р Асен Златаров

0
853

„ЛЮБОВ КЪМ ТРУДА, ЛЮБОВ КЪМ ИСТИНАТА, ЛЮБОВ КЪМ НАРОДА”

135 години от рождението на проф. д-р Асен Златаров

          По повод 135-годишнината от рождението на проф. д-р Асен Златаров, РБ „Христо Смирненски”  представя изложбата „Любов към труда, любов към истината, любов към народа”, посветена на живота и научното дело на видния учен, химик и хуманист.

         Личността и завета на проф. д-р Асен Златаров не са загубили през десетилетията своята актуалност, морална ценност и културна значимост. Неговото дело ни учи да бъдем будни, любознателни, трудещи се хора, но не просто за собствено благо, а за по-добро и развито общество, за прогрес на цялото човечество.

На 15 изложбени пана се разказва за семейството, живота, личността, научното дело и писменото наследство на проф. Златаров. Голяма част от архивните документи и снимки са предоставени от Държавен архив – Хасково.

         В изложбените витрини тематично са подредени библиотечни материали от фонда на библиотеката, илюстриращи семейната история, научните трудове, обществено-политическите и научно-популярните статии, литературните и философските творби от Асен Златаров, както и част от литературата за него. 

         По време на откриването звучи „Автопортрет на Асен Златаров” по негови спомени и писма, в изпълнение от Наум Шопов, дигитализиран запис от фонотеката на Регионална библиотека „Хр. Смирненски”.