135 години от рождението на Боян Пенев

0
378

В РБ „Хр. Смирненски” е изложена витрина по случай 135 години от рождението на Боян Пенев – изтъкнат литературовед, критик и литературен историк. Освен автор на специализирани научни публикации и трудове, той също така е автор на художествени произведения, както и на преводи от немски на български език. Автор е на обемния труд „История на новата българска литература”.