120 години от рождението на Ценко Цветанов (1904-1960)

0
466

Снимка: НБКМ

Ценко Цветанов Тодоров e български писател, библиограф, преводач.  Роден  е  на 6 март  1904 г. в Лом,  брат на библиографа проф. Т. Боров. Завършва Педагогическото училище в родния си град и специалности  „Педагогика” и „Славянска филология“ в СУ “Св. Климент Охридски” (1929). Учителства във видинските села Орешец и Върбовчец, а по-късно става преподавател в София. От младежките си години сътрудничи  на детския периодичен печат с приказки, разкази, стихове и научно-популярни публикации. Издава сп. “Ясна поляна” от 1922 до 1925 г.  Редактор е на  сп. “Поточе” (1931-1932), в. “Въздържателче” (1936-1937) и в. “Весела дружина” (1936-1937).  Превежда произведения на Лев Толстой за деца, творби на Александър Беляев и др. Член на СБП.

Наред с преводаческата и редакторската дейност Ценко Цветанов има големи заслуги към библиографското дело в България. Той е един от основателите и директор на издателство „Народна просвета”(1944), уредник на Българския библиографски институт “Елин Пелин” (от 1948 г.). От 1953 г. до края на живота си е директор на Държавния библиотекарски институт. Автор на библиографските трудове “Материали по история на българската библиография до Освобождението” (1955) и “Българска библиография. Исторически преглед и днешно състояние” (1955, 1957) и други. Редактира сп. “Училищен преглед”, както и библиографските издания “Български книгопис”, „Летопис на периодичния печат“, член е на редколегията на сп. „Библиотекар“.

Педагогическото призвание на Ценко Цветанов проличава в книгата му „Детски библиотеки. Устройство, методи и значение“, издадена през 1929 г. Той  поставя основите за изграждането и развитието на детските отдели към библиотеките, които са ключов фактор за образованието и   развитието на четенето и грамотността.

Ученият и писател Цветанов,  автор на редица ръководства, учебни помагала, справочници, приказки, разкази, стихове, е признат както в библиотечната така и в писателската общност.

Умира на 09 март 1960 г. в София.