120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДЕЛЧО ВАСИЛЕВ

ТВОРЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

0
21

В централното фоайе на РБ „Христо Смирненски” е представена изложба, посветена на 120-годишнината от рождението на хасковския културен деец, журналист, критик и писател Делчо Василев, роден на 15 февруари 1901 г.

Държавен архив – Хасково участва в изложбата с документи от богатия фонд на Делчо Василев.

В първите витрини са подредени материали за него : снимки и документи от личния му архив, съхраняван в ДА – Хасково, както и книги и статии от колекциите на регионалната библиотека. Сред представените материали са и препис от акта му за раждане, както и некролог по случай 40 дни от смъртта му.

В изложбата повече място е отделено на публикации и творби, написани от самия Делчо Василев. В десетилетията, през които е работил като редактор и издател на различни вестници, той е публикувал множество публицистични, критически и лирически текстове. Изложеното е една малка част от цялостното му творческо наследство.

Материалите са подредени хронологично и са подбрани на принципа на наличност и достъпност – източниците се намират във фонда на регионалната библиотека и могат да бъдат ползвани. Броевете на вестник „Утринна поща / Хасковска поща / Утринна хасковска поща”, както и двата юбилейни вестника „Асен Златаров” са дигитализирани и са достъпни пълнотекстово за потребители през сайта на Дигитална библиотека Хасково (https://catalog.library-haskovo.org/).