115 години от рождението на Кирил Мирчев

0
541

Чл.-кор. Кирил Мирчев е един от най-добрите познавачи на българския език. Роден е в гр. Битоля в будно и родолюбиво семейство. Завършва славянска филология в Софийския университет през 1927 г. Значителен е приносът му в областта на диалектологията и историята на българския език. Многобройни са изследванията му върху фонетиката, морфологията, синтаксиса и лексиката. Огромната му дейност и изследвания на българския език са обобщени в капиталния труд „Историческа граматика на българския език”.  Други негови трудове в областта на диалектологията и граматиката са: ”Сръбската наука за езика на македонските българи”, „Старобългарските азбуки”, „Българският език през вековете” .