110 год. от рождението на Илия Бешков

0
123

Библиотеката представя част от своята колекция от листова графика с творби на Илия Бешков, както и книги илюстрирани от него и за него.

„Доколко ще станете художници,

това ще покаже вашият талант,

но личности трябва да станете.

Бъдете личности, това ще ви

каже как да употребите рисунката.“

                                                    Илия Бешков