110 години от рождението на Александър Бурмов

0
24

Александър Колев Бурмов ( 02.02.1911 – 03.09.1965)  –  историк , член-кореспондент на БАН. Роден е в Бяла черква, Великотърновско. През 1939 завършва висшето си образование по славянска филология и история в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. След това специализира във Виена източноевропейска история (1940 -1941). От 1943 до 1944 е доцент по обща история в Скопския университет. От 1946  е професор по българска история в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и до 1965 е ръководител на катедрата по българска история. От 1954 до 1965 ръководи секция за изворите  и библиографията на българската история при БАН. Основател е и пръв ректор на Висшия педагогически институт във Велико Търново (1962-1965).  Той е един от създателите и дългогодишен сътрудник на списание „Исторически  преглед”. Наред  с преподавателската си  дейност, Бурмов се изявява и като един от най-крупните  изследователи на средновековната и възрожденската българска история. Автор е на 150 научни изследвания, монографии, статии и др. По-важни трудове:  „Бачо Киро Петров. Материали и документи” (1937), “Български революционен централен комитет, 1868 – 1877” (1943),  “История на България през времето на Шишмановци. 1323 – 1396 г.” (1947), „ Въпроси из историята на прабългарите” (1948), „Христо Ботев и неговата чета”(1975). Автор е на учебници и учебни помагала.