105 години от рождението на Дора Кършовска

0
308
Дора Кършовска (6.02.1917 – 17.04.1997) е родена в Сливен. Завършва Първа девическа гимназия в София (1935), следва Романска филология в Софийския университет. През 1942 започва работа като учител по френски език в Цариброд, а в периода 1945 – 1947 преподава в с. Брегово, Видинско. След едногодишен курс за библиотекари висшисти постъпва на работа в отдел „Обработка на книги” в Народна библиотека. През 1950 се създава Държавния библиотекарски институт и на Дора Кършовска е възложено да организира създаването на институтската библиотека. Опитът ѝ като педагог и помага да води упражнения по дисциплината „Организация на библиотечните фондове” към института. В началото на 1951 поема преподаването на дисциплината „Библиотечни каталози”. Богатите теоретични знания и практика, които има, проличават в първия специализиран учебник „Библиотечни каталози”(1955). През годините Кършовска допълва и преработва учебника, който претърпява 4 издания (1955, 1961, 1965, 1970). В съавторство с Елена Кирова и Стоян Шиклев написва ”Ръководство за селската библиотека”(1954). Години наред е преподавател в курсовете за подготовка на библиотекари от читалищните и училищните библиотеки, а също и на библиотекари висшисти. Чест сътрудник на сп. „Библиотекар”.
Превежда от френски език „Пътуване в страната на въстаналите българи” на Иван дьо Вестин. По този начин Дора Кършовска допълва родната историография.