100 години от рождението на Блага Димитрова

0
83

Блага Николова Димитрова (02.01.1922 – 02.05.2003) – българска поетеса, белетристка и преводачка. Родена е в Бяла Слатина. Завършва (1945) славянска филология в Софийския университет. Аспирант в Литературен институт „М. Горки” в Москва, където защитава дисертация на тема „Маяковски и българската поезия” (1951). През 1944-62 е редакторка във вестник „Младежка искра”, списание „Септември”, през 1962-82 – в издателство „Български писател” и издателство „Народна култура”. Участва в световните конгреси на мира в Берлин (1969) и  Москва (1973). През 1967 е избрана за секретарка на Обществения комитет за солидарност с Виетнам. Народен представител в XXXVI Народно събрание. Вицепрезидент на Република България (1992-93). Пише дълбоко интимна и философска поезия, изразяваща тревога от посегателството върху свободата на личността – сборници „На открито” (1956), „Светът е шепа” (1962), „Обратно време” (1966), „Осъдени на любов” (1967), „Име” (1971), „Как” (1974), „Лабиринт” (1987), „Ключ” (1991), „Нощен дневник” (1992) и др., поеми – „Лиляна”(1959), „Експедиция към идния ден” (1964), „Забранено море” (1967) и др. Създава белетристика с философско-есеистично повествование; романи – „Пътуване към себе си” (1965), „Отклонение” (1967), „Страшният съд” (1968), „Лавина” (1971), „Лице” (1981) и др., пиеси – „Д-р Фаустина” (1972), „Среща” (1973), книгата „Подземно небе. Виетнамски дневник” (1972) и др. Творби на Димитрова са преведени на над 20 езика, между които английски, виетнамски, гръцки, испански, италиански, немски, полски, румънски, словашки, сръбски, унгарски, френски, шведски и др. По неин сценарий е създаден филмът „Отклонение”, получил международни награди, прожектиран с голям успех  в много страни. През целият си творчески път Блага Димитрова се изявява и като преводач. С висока художествена стойност се отличават преводите и на „Пан Тадеуш” (1959) от А. Мицкевич и на „Илиада” (1969) от Омир (Заедно с Ал. Милев). Носител на Хердерова награда (1991) и орден „Стара планина” I степен (2002).

По повод рождението на поетесата регионална библиотека подреди две витрини в Отдел „Книгозаемане за възрастни“ и Читалня „Хуманитарни науки“.