Читател на годината за 2022

Заемна за възрастни

0
49

Г-жа Анна Щилянова – директор на библиотеката, награди г-жа Мария Абозова, Читател на годината за 2022.