Ценно дарение от научна и художествена литература

0
234

Регионална библиотека „Хр. Смирненски” получи ценно дарение от научна и художествена литература, издадена в края на XIX и началото на ХХ в. Заглавията са отпечатани от „Книгоиздателство Хр. Г. Данов и с-ие”, „Придворна печатница Братя Прошекови”, Търновската печатница „Прогрес” на Ст. х. Панайотов, а също и от издателството на родения в Хасково Александър Паскалев, основател на модерното книгоиздаване. Сред интересните заглавия е първото издание на „Средства за постигане на добра училищна дисциплина” от виенския преподавател Франц Йегер, излязло от печат през 1892 г.
Дарението ще обогати колекцията от редки и ценни издания, част от които са и в дигитален вид. Библиотеката поднася своята благодарност на Татяна Стефанова за благородния жест!