Тайните на доброто общуване

0
62

Читалня „Хуманитарни науки” подготви витрина на тема „Тайните на доброто общуване”. Умението да общуваме е в основата на успеха и удовлетвореността в живота ни както в личен, така и в професионален план. Добрата комуникация е винаги двустранен процес, който включва способността да предаваме ясно и разбираемо идеи, мисли, чувства и информация и умението да слушаме активно и уважително с цел да разбираме позицията на другия. Комуникативните умения включват широк спектър от личностни способности и качества. Надяваме се, предоставените книги и статии от периодични издания по темата да надградят вашите умения за добро и успешно общуване.