Спечелeн проект по програма  „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ – 2020 г.

0
542

Регионална библиотека „Хр. Смирненски” спечели проект, финансиран от  Министерството на културата по програма  „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ – 2020 г.  Стойността на проекта е 24999.87 лв.

В колекциите на  библиотека ще постъпят нови  644 заглавия от близо 80 издателства. Българската литература е 26 % . Над 2300 тома художествена, научна,  детска и справочна литература ще зарадват читателите на библиотеката.