Спечелен проект към Министерство на културата- „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност” 2023 г.

0
556
Регионална библиотека “Христо Смирненски ” гр. Хасково отново е със спечелен проект към Министерство на културата – „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност” 2023 г.
Пореден проект чиято реализация ще подпомогне обновяването на фондовете й с книги.