СЕМИНАР „ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ ЗА ВСИЧКИ”

0
548

Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Хасково организира семинар на тема „Достъпен туризъм за всички”, част от изпълнението на проект № CB005.2.23.003 „Трансгранична мрежа за достъпен туризъм” /Cross-border Network for Accessible Tourism/, финансиран по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България- Турция 2014-2020.

Събитието има за цел обмяната на идеи, опит и знание, идентифицирането на основни проблеми, свързани с достъпния туризъм в трансграничния регион, очертаването на пропуските и възможностите за необходими съвместни действия, създаването на по-добро разбиране на нуждите на уязвимите групи за физически и информационен достъп до природните, културните и историческите обекти в трансграничния регион.

В семинара ще бъдат застъпени теми от следните сфери:

– достъпност на туризма в трансграничния регион;

– нужди на хората с увреждания по отношение на туризма;

– примери за добри практики и възможности за сътрудничество.

Семинарът ще се състои на 9 юли 2021 г. в РБ „Христо Смирненски”, Читалня № 2, ет. 3. Регистрацията на участниците е от 10:00 до 10:30 ч. Залата е достъпна и чрез асансьора, разположен в централното фоайе.

Проект № CB005.2.23.003 „Трансгранична мрежа за достъпен туризъм /Cross- border Network for Accessible Tourism/, финансиран по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България- Турция 2014-2020