„Руско-турската освободителна война 1877 – 1878 г. в документи”

0
682

По случай националния празник на България – 3 март във фоайето на РБ „Христо Смирненски” е представена изложба под надслов „Руско-турската освободителна война 1877 – 1878 г. в документи”.

 

9-те витрини на експозицията съдържат главно исторически материали, публикувани в книги, сборници, албуми и атласи. Показаните копия на документи за руско-турската война са част от фонда на РБ „Хр. Смирненски” и Държавен архив – Хасково.

Сред тях са манифестът на руския император Александър ІІ  за обявяване на войната от 12 (24) април 1877 г., възванието към българския народ на Българския централен комитет в Букурещ от същата дата, документи за формирането на опълченски дружини, както и карти на бойните действия. Особено ценна е етнографската карта на България от 1877 г., публикувана в атласа „Българите в техните исторически, етнографски и политически граници”. Той е издаден в Германия през 1917 г. и е с предговор от тогавашния царски пълномощен министър в Берлин Д. Ризов.

Любопитство предизвиква и изданието „Българските земи и българите в сбирките на Военния архив – Виена (1664 – 1878). В него са публикувани мемоари на немски офицери за Руско-турската война от 1877 – 1878 г.

Специална витрина в експозицията е отделена за  материали, свързани със събитията преди и след Освобождението на Хасково. Изложени са писма и преписи от протоколи от фонда на местния Държавен архив, които са свързани главно с отпускането на помощи за живи ветерани от войната.

Изложбата може да бъде разгледана до 2 април.