Регионална тематична среща

0
501

РБ “ХР. СМИРНЕНСКИ” – ХАСКОВО

ПРОГРАМА „ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ”

28 – 29 ноември, 2013 г.  гр.Хасково

Регионална тематична среща

ИНОВАТИВНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ – ФАКТОР ЗА ДОБРИ ПАРТНЬОРСТВА

Откриване – Атaнас Димитров, секретар на Община Хасково

Презентации :
„Програма „Глобални библиотеки” – заключителен етап и постигнати резултати от целевите библиотеки в обл. Хасково”

Огнян Генов, IT- специалист в РБ”Хр.Смирненски”

„Традиционното и виртуалното – ръка за ръка”( резултати от проект по ГСФИП)

Тонка Гогова, секретар-библиотекар на НЧ”Пробуда”,с. Конуш

„Компютрите мислят, чувстват, творят”( резултати от проект по ГСФИП)

Петя Милушева, гл.библиотекар в библиотеката при ОНЧ”Заря”, Хасково

Людмила Стайкова, ръководител на компютърна школа”Вале” при ОНЧ”Заря”, Хасково

„Иновативни услуги в библиотеката, с подкрепата на „Глобални библиотеки-България” ( резултати от проект по ГСФИП)

Росимира Шишманова, библиотекар в библиотеката при НЧ”Пробуда”, Ивайловград

„Популяризиране на уникалните природни забележителности, история, местно културно наследство и   традиции – виртуално пътешествие”

Красимир Пилев, директор на Туристически информационен център

„Заедно срещу насилието”

Красимира Богданова, психолог в РЗИ, Хасково

„Научени уроци”- представяне на добри практики и информация за новия период 2014 – 2020 г.

Юлия Динкова, управител на ОИЦ, Хасково

„Лимецът – храна на боговете – виртуална разходка”

 

Димитрина Въчева, секретар-библиотекар в НЧ”Развитие“, с.Силен, общ. Стамболово

„Как да направим нашата почивка незабравима ”

 

Мария Накова, секретар-библиотекар н НЧ”Съзнание”, с.Жълти бряг, общ.Стамболово

„Библиотеката – желана територия за деца”

Светла Билярска, библиотекар в Детски отдел на ГБ”П.Пенев”, Димитровград