Регионална кръгла маса на тема „Библиотеките – привлекателни центрове за учене през целия живот”

Националната библиотечна седмица, 11 - 15 май 2015

0
633

В рамките на Националната библиотечна седмица Регионална библиотека „Хр. Смирненски организира на 12 май Регионална кръгла маса на тема „Библиотеките- привлекателни центрове за учене през целия живот”.
Участваха представители на местната власт, държавни институции, училища, НПО, посланици на билиотеката и бяха споделени добри практики от обучения в обществените библиотеки.