Регионална кръгла маса „Местен периодичен печат и краевeдски документи с историческа стойност – издирване, съхранение, дигитализиране”

0
347

 

Събитието е част от проект „РБ „Хр. Смирненски” – информационен, културен и обучителен център”, договор № РД11-00-130/13.05.2019 г. с Министерството на културата.