Регионален семинар „Мениджмънт на публичните библиотеки”

0
641

На 19 март 2009 г. Регионална библиотека „Хр. Смирненски” – Хасково ще бъде домакин и организатор на регионален семинар „Мениджмънт на публичните библиотеки”. Проектът се осъществява по инициатива на Българската библиотечно-информационна асоциация, с подкрепата на Британски съвет- София.