Регионален работен семинар

0
212
4-5 ноември 2014 г.
 
Откриване:
ПРЕЗЕНТАЦИИ :
Регистрация и обработка на библиотечния фонд
Виолета Атанасова , Даниела Илиева
Справочно-библиографски и краеведски колекции и услуги
Марушка Петрунова
Традиции и иновации в служба на информирания читател
Валерия Каварджиева , представена от
Дафина Новакова и Стела Иванова
4