Модерната библиотека и предизвикателствата на новото време

Фондация „Глобални библиотеки - България” Развитие капацитета на Обучителните центрове

0
205

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА
От 26-28 октомври обучение на библиотекари от региона на тема:
„Модерната библиотека и предизвикателствата на новото време“