Работна среща в Община Хасково по Проект „РБ „Хр. Смирненски” – информационен, културен и обучителен център”

0
581

На 27 ноември в Регионална библиотека „Хр. Смирненски”- Хасково се проведе работна среща на библиотекари и читалищни секретари от общината с библиотечни специалисти. Целта на срещата бе оказване на конкретна експертно-консултантска помощ. Събитието е част от проект „РБ „Хр. Смирненски” – информационен, културен и обучителен център”, договор № РД11-00-130/13.05.2019 г. с Министерството на културата.