Работна среща в Община Харманли по Проект „РБ „Хр. Смирненски” – информационен, културен и обучителен център”

0
175

На 12 ноември в НЧ „Дружба-1870“ – гр. Харманли се проведе работна среща на библиотекари и читалищни секретари от общината с библиотечни специалисти от Регионална библиотека „Хр. Смирненски” – Хасково. Целта на срещата бе оказване на конкретна експертно-консултантска помощ на място. Събитието е част от проект „РБ „Хр. Смирненски” – информационен, културен и обучителен център”, договор № РД11-00-130/13.05.2019 г. с Министерството на културата.