Професионален стрес и методи за предотвратяване и овладяване на конфликти при работа с потребители

Фондация „Глобални библиотеки - България” Развитие капацитета на Обучителните центрове ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА

0
187

От 4 до 6 ноември 2015 г. в Обучителния център на Регионална библиотека „Христо Смирненски“ се проведе обучение на тема: Професионален стрес и методи за предотвратяване и овладяване на конфликти при работа с потребители