Проект „70 години Регионална библиотека „Христо Смирненски”- наследство и бъдеще”

0
393

Регионална библиотека „Христо Смирнески” спечели проект „70 години Регионална библиотека „Христо Смирненски”- наследство и бъдеще”, финансиран от Министерството на културата за подпомагане регионалните дейности.

Настоящият проект е естествено надграждане на дейността на библиотеката до момента. Концепцията на проекта е подчинена на стремежа на библиотеката да бъде съвременен културен институт в региона, предлагащ актуални услуги посредством възможностите на съвременните технологии и заедно с това дейностите по проекта са подчинени на 70-годишнината на библиотеката, като значимо събитие в културния живот в региона. Изпълнението на проекта ще допринесе за утвърждаването на библиотеката като модерен регионален културно-информационен център за местната общност чрез използването на традиционни и модерни технологии в областта на събирането, опазването и предоставянето за ползване на библиотечно информационни ресурси и услуги за широк кръг потребители.

Стойността на проекта е 10 000лв., срок за реализация 30.04.2023г.