Проект на Министерството на културата по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ – 2021 г.

0
755

Регионална библиотека „Хр. Смирненски” спечели проект, финансиран от  Министерството на културата по програма  „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ – 2021 г.   Участието в програмата бе на конкурсен принцип, чрез подготовка и защита на проекти, подготвени по утвърдени от министъра на културата правила.

Стойността на проекта е 15 499,07 лв.