Проект „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност – 2022 г.”

0
478
Нови книги по проект „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност – 2022 г.” на Министерството на културата на стойност 16 747,50 лв.
за читателите на библиотеката.