Проект България и Турция

0
343

Регионална библиотека  „Хр. Смирненски”- Хасково, в лицето на директора Кирилка Страшникова, получи договора си за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за трансгранично сътрудничество  Интеррег България – Турция на церемония в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

33 проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция получиха безвъзмездна финансова помощ