Проект „Библиотеката – център за традиции и иновации”

0
445

В средата на месец октомври 2020 г. Регионална библиотека „Хр. Смирненски” спечели проект „Библиотеката – център за традиции и иновации” , финансиран от Министерството на културата за подпомагане регионалните дейности.

Основните цели на проекта са утвърждаването на Регионална библиотека “Христо Смирненски” като модерен регионален културно – информационен институт за местната общност, на база рационалното използване на традиционни похвати и модерни технологии в областта на събирането, разкриването, съхраняването и предоставянето на библиотечно-информационни ресурси  и услуги за широк кръг потребители. Внедряване на нови технологии и  създаване и поддържане на автоматизирана библиотечно – информационна система.

За реализацията на целите ще бъдат извършени следните дейности: Провеждане на  две обучения на библиотекари от Хасково и региона, с цел  повишаване капацитета на библиотечните специалисти от областта. Извършване на  експертно-консултантска дейност по места.   Уеб Позициониране на библиотечния програмен продукт АБ, прехвърляне на цялата база данни в онлайн среда и внедряване на новите технологии в един от най-трудоемките библиотечни процеси – инвентаризацията. Цифрово  обработване на  музикални записи от магнетофонни ленти на изпълнения на Недялка Симеонова, Аспарух Лешнииков и др. Оборудване с метални архивни шкафове на Дигиталния център, необходими за съхранението на ценни краеведски издания. Подновяване на част от техниката в обучителния център.

Стойността на проекта е 5000 лева.