Програма „Глоб@лни библиотеки – България”

0
616

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ХР. СМИРНЕНСКИ” – ХАСКОВО

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “П. СТЪПОВ” – ТЪРГОВИЩЕ

 

Форум за местно развитие:

“Е-партньорство – фактор за развитие на обществената библиотека”

 

На  06 и 07 юни, 2013г. в комплекс „Родопи – Цвете” в Слънчев бряг се проведе форум за местно развитие на тема: “Е-партньорство – фактор за развитие на обществената библиотека”, в който взеха участие библиотекари от Хасковска и Търговищка област, партньори и гости.

Всички участници бяха поздравени от г-жа Тони Койчева, регионален координатор за област Хасково и представител на символичните домакини на състоялото се събитие. Тя сподели своите очаквания и ползи от предстоящата среща, пожела успех и ползотворна работа на форума. Г-жа Койчева представи своята колежка Росица Куцарова, регионален координатор за област Търговище, г-н Николай Марков, регионален мениджър в ЗУП „Глобални библиотеки – България”, представителите на общините, партньорите и специалните гости.

Участниците във форума бяха поздравени от Атанас Димитров – секретар на Община Хасково, който подчерта изключителната подкрепа към обществените библиотеки от общ. Хасково, участващи активно в Програма „Глобални библиотеки – България” и мястото им в развитието на информационното общество в страната. Пожелание за успешно протичане на форума поднесоха : Васил Несторов – директор на Дирекция “Образование, култура, социални дейности и спорт”, Красимира Богданова и Мария Колева – експерти и партньори от РЗИ-Хасково, Светослава Стоянова – общински съветник от Общински съвет – Хасково и др. Сред гостите и участници във форума бяха кметове на по-малки селища, експерти в отдел ”Култура” от различни общини в обл. Хасково. Специален поздрав поднесе актьорът и посланик на РБ ”Хр. Смирненски” – Иван Чаушев, който е и почетен гражданин на гр. Хасково.

От страна на Област Търговище, във форума взеха участие представители на Областен информационен център, РЗИ Търговище, общински администрации от гр. Попово и гр. Опака. Като партньори на РБ „Петър Стъпов” се включиха ОДК Т-ще, Регионален исторически музей, представители на бизнеса, НСО и не на последно място местните медии: телевизия и вестници.

Г-жа Росица Куцарова, запозна участниците във форума с основния фактор за развитие на обществената библиотека – партньорството, а Николай Марков разкри общото между библиотеката, дигиталния свят и партньорството, начина на разпределение на техника в по-малките населени места, резултатите и ползите от Глобални библиотеки. Какво промени в живота на хората тази Програма и какво предстои в бъдещ план.

В сесията за ”Партньорството между програма „Глобални библиотеки – България” и институциите”, от страна на област Търговище взе участие Директора на Областен информационен център, г-н Милчо Тонев. Той поздрави присъстващите на срещата и сподели, че партньорството му с библиотеката има дълбоки корени, които са основен показател за ползотворна работа и постигнати успехи.

С помощта на РБ, РЗИ (Хасково и Търговище), като наши партньори, са реализирали множество срещи с ученици, преподаватели, библиотекари и потребители на библиотеките. Над 2 000 човека са запознати със здравословния начин на живот и проекта „Информирани и здрави”. Това е още едно доказателство за добро и ползотворно партньорство.

Вниманието на участниците във форума беше привлечено от презентациите: “Дигитална колекция „Старо Хасково”, представена от Кирилка Страшникова, директор на РБ „Хр. Смирненски” – Хасково и от „Дигитализация на музикални произведения” – от Ася Атанасова, библиотекар в отдел Изкуство на РБ „Петър Стъпов”. С интерес бяха посрещнати и презентациите на: Валентина Терзиева, библиотекар в Градската библиотека – Димитровград “Мост между поколенията, традициите и ползотворното партньорство в ГБ ”П. Пенев”;  ”Областен информационен център – партньор на обществените библиотеки”, както и общата презентация на целевите библиотеки от ОБЩИНА СТАМБОЛОВО.

С презентация, подготвена от Милена Иванова, се включи и Йорданка Вичева, библиотекар-информатор в Регионална библиотека Търговище, която запозна присъстващите с „Информационните технологии – обединител за партньорства с институции”.

В първата сесия, от втория ден на форума, всички участници бяха разделени по групи и изготвиха идейни предложения на тема „“Е-партньорство – фактор за развитие на обществената библиотека”. Предложенията бяха представени и дискутирани. Родиха се нови идеи и партньорства, обмяната на опит също допринесе за създаването на нови проектни предложения.

В края на работната среща, г-н Николай Марков бе на разположение за въпроси, свързани с бъдещето на Програма Глобални библиотеки. Той сподели впечатленията си от форума и пожела на всички успехи и още реализирани проекти.

Проведената анкета показа ползата от проведения форум и положителните впечатления на всички присъстващи. Участниците бяха напълно удовлетворени от темата, място на срещата и новите запознанства.

Отчетените резултати, доказват ефективността от дейностите по Програмата на „Глобални библиотеки – България”, а желанието и стремежа на всички участници в проекта е – привличане на нови потребители и партньори на библиотеките.