ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

0
603

В Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Хасково ще се проведе пресконференция за представяне на проект № CB005.2.23.003 „Трансгранична мрежа за достъпен туризъм” /Cross-border Network for Accessible Tourism/, финансиран по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България- Турция 2014-2020.

Проектът се изпълнява в партньорство от Сдружение „Клуб на инвалидите с физически увреждания” Хасково, Асоциация на хората с увреждания, клон Киркларели – Република Турция и Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Хасково.

На пресконференцията ще бъдат представени основните проектни цели и приоритети, реализираните до момента дейности, както и дейностите, които предстои да бъдат изпълнени за финализиране на проекта.

Пресконференцията ще се проведе на 9 юли 2021 г., от 10:00 ч. в Читалня № 2, ет. 3, на Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Хасково.

 

Проект № CB005.2.23.003 „Трансгранична мрежа за достъпен туризъм /Cross- border Network for Accessible Tourism/, финансиран по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България- Турция 2014-2020