Презентация пред ученици от ОУ „Хр. Смирненски“

0
19

„Храната е нашето лекарство“ – здравословен начин на живот чрез правилно хранене.

След презентацията на всички бяха раздадени читателски карти за библиотеката.