Периодични издания

0
227

Читалня „Хуманитарни науки” предлага на читателите разнообразни периодични издания (вестници и списания) в отговор на търсенето на информация по актуални теми от съвремието ни. Заглавията са от областите на образованието, икономиката, правото, литературознанието, социологията, както и с научно-популярен характер. Като абонамент се поддържат и електронните издания на в. „Капитал” , сп. „ББИА” и правно-информационната система Сиела Норми.