От 1 април 2021 г. Регионална библиотека „Хр. Смирненски” възобновява работата си с читатели , при спазване на всички противоепидемични мерки за работа в закрити пространства.

0
71