Основни софтуерни продукти в помощ на библиотекаря. Дигитализация на библиотечния фонд.

Фондация „Глобални библиотеки - България” Развитие капацитета на Обучителните центрове ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА

0
287

От 12 до 16 октомври 2015 г. в Обучителния център на Регионална библиотека „Христо Смирненски“ се проведе обучение на Тема: Основни софтуерни продукти в помощ на библиотекаря. Дигитализация на библиотечния фонд.