Обучение на тема „УДК- методика на класифициране”

0
206
От 19 до 21 ноември в Регионална библиотека „Хр. Смирненски” се проведе обучение на тема „УДК- методика на класифициране” с лектор доцент Милена Миланова от Катедрата по Библиотекознание, научна информация и културна политика към Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.
     В обучението се включиха 10 библиотекари от различни сектори на регионалната библиотека.