Обучение на библиотекари по ИКТ

0
66
Фондация „Глобални библиотеки – България”
Развитие капацитета на Обучителните центрове

 

С подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” от 20 до 22 февруари в Регионална библиотека „Хр. Смирненски” се проведе oбучение на библиотекари по ИКТ, на тема „Основни софтуерни продукти в помощ на библиотекаря. Дигитализация на библиотечния фонд. Дигитализация на местното културно наследство и местния периодичен печат”. Обучител: инж. Огнян Генов.