Обучение „Библиотеките и поколението Z – предизвикателства и възможности”

0
355

На 3 и 4 ноември в Регионална библиотека „Хр. Смирненски” се проведе обучение на тема „Библиотеките и поколението Z – предизвикателства и възможности” .
Обучител: Наталия Георгиева.
Курсът е част от учебната програма на Центъра за продължаващо образование на библиотекари при ББИА.
Какви са потребностите на поколението Z, новите подходи и услуги, които обществените библиотеки могат и трябва да предлагат на първите деца на новото хилядолетие, родените след 2000 г.- с това се запознаха 12 библиотекари – 9 от Регионална библиотека „Хр. Смирненски”, двама от ГБ „П. Пенев” , Димитровград и един от ОНЧ „Заря- 1858 г.”, гр. Хасково :