Нова придобивка

0
680

Регионална библиотека „Христо Смирненски”, Хасково закупи Система за контрол с поглед по проект № СВ005.2.23.003 „Трансгранична мрежа за достъпен туризъм”, финансиран от ЕС през Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция.

Системата за контрол с поглед е устройство, което позволява достъп и управление на компютъра само чрез използване движения на очите. Специален софтуер превръща очните движения в съответните движения на курсора на мишката и предоставя възможност за писане чрез визуализиране на екранна клавиатура на български и английски език. Това позволява хора с говорни и двигателни увреждания, както и на възрастни хора, на които е трудно да работят с мишка и клавиатура, също да използват компютърните технологии и да бъдат социално, образователно и развлекателно активни и независими в удовлетворяване на личните си потребности.

Закупеното оборудване по проекта възлиза на обща стойност 4234,80 евро. Освен системата за контрол с поглед и софтуер, библиотеката се сдоби още с модерна мултимедия и екран, флипчарт, лаптоп, компютър с монитор и периферия.

Проектът е с продължителност 15 месеца и е на обща стойност 91 667 евро. Водеща организация е Сдружение „Клуб на инвалидите с физически увреждания”, Хасково. Партньор от турска страна е „Асоциация на хората с увреждания”, клон Киркларели.