На гости в библиотеката

0
17

Десетокласници от ПГЛП „Райна Княгиня” се запознаха с  библиотечната дейност  и правилата за ползване на библиотеката. Учениците разгледаха различните звена на библиотеката: Заемна за възрастни, Читалня „Хуманитарни науки”, Читалня   „Точни и приложни науки”, Читалня „Изкуство”, Краезнание, Информационен център, Дигитален център, Справочно-библиографски отдел и „Комплектуване и обработка”. Проследиха пътя на книгата от нейното постъпване в библиотеката до читателя и се запознаха с книгохранилищата, подреждането на библиотечните документи, специалните колекции и правилата за обслужване на читателите. Всички присъстващи получиха безплатен годишен абонамент.