Национална награда “Христо Г. Данов”

0
779
Регионална библиотека „Хр. Смирненски“ стана носител на националната награда „Христо Г. Данов“ за принос в българската книжовна култура.

Престижното отличие е признание за работата на екипа на библиотеката в опазване и съхранение на документалното литературно и културно наследство на региона, за стремежа  да предложи неограничен достъп на съвременните потребители до своите библиотечни колекции, чрез усиленото използване на  новите технологии. Модерен каталог на Дигитална библиотека Хасково предлага пълнотекстово дигитализирания краеведски печат на региона. Триезична платформа дава възможност потребителите да се докоснат до уникални издания от Хасково и Одрин. Библиотека усилено въвежда  електронни библиотечни услуги, включително и през мобилно приложение.

Наградата е признание  и за редицата успешно реализирани проекти, в това число проектите „Хасково и Одрин – културно исторически дестинации, финансиран от Програма ИНТЕРРЕГ ИПА за ТГС България Турция и  „Библиотека – наследство – бъдеще” към НФК, както и за завидната издателска дейност. Регионална библиотека „Хр. Смирненски“ ежегодно подготвя и издава с подкрепата на Община Хасково три много важни библиографки указателя, които пишат културната история на града ни – биобиблиографските справочници на участниците в Литературния конкурс „Южна пролет” и Международния музикален конкурс „Недялка Симеонова”, както и библиография на носителя на голямата награда на Община Хасково „Ал. Паскалев”. Само през 2019 г. библиотеката издаде и още два много ценни източника – справочника „Живот в името на хората, справедливостта и свободата”, посветен на 175 години от рождението на капитан Петко Войвода и Юбилеен вестник, посветена на 140 години от рождението на Александър Паскалев – основател на модерното книгоиздаване в България.

Директорът на библиотеката Кирилка Страшникова получи престижното отличие на 29 септември на официална церемония в къщата- музей „Хр. Г. Данов“ в гр. Пловдив.